Giới thiệu

Công ty Cổ phần MizarLand là nhà phân phối chính thức các dự án Bất động sản của các chủ đầu tư có uy tín trên toàn quốc như: CEO Group, FLC…

Tầm nhìn

Trở thành công ty đứng đầu các đại lý F1 của các chủ đầu tư có uy tín trên toàn quốc.

Sứ mệnh

Kiến tạo những không gian sống hoàn hảo với kiến trúc độc đáo và chất lượng vượt trội nhằm mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

  • Sáng tạo:  Nghĩ đến điều mới và dám thay đổi
  • Cam kết:  Giữ lời hứa với khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng
  • Công bằng:  Đánh giá và hành xử dựa trên các sự kiện và không thiên vị
  • Tôn trọng:  Lắng nghe và chia sẻ các quan điểm khác nhau để phát triển

Công ty Cổ phần Mizar Land

Địa chỉ: 188 Trường Chinh, Khương Thượng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0398 665 555